نویسنده = ثقه الاسلامی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر 8 هفته تمرین ایروبیک بر عملکرد شناختی کودکان دارای اختلال یادگیری

دوره 18، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 161-168

مریم مسعودی؛ علی ثقه الاسلامی؛ مرضیه ثاقب جو