نویسنده = سهرابی، فائزه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نیمرخ آسیب شناسی روانی در متقاضیان جراحی پلاستیک

دوره 13، شماره 51، مهر و آبان 1390، صفحه 9-260

فائزه سهرابی