نویسنده = اکبری، ابراهیم
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر روی قربانیان جنسی روابط عاطفی: مطالعه‌ی تک‌موردی

دوره 18، شماره 1، آذر و دی 1394، صفحه 10-21

ابراهیم اکبری؛ حمید پورشریفی؛ صمد فهیمی؛ زینب عظیمی؛ مجید محمود علیلو؛ احمد امیری پیچاکلایی؛ پریسا وحیدی مددلو


2. افکار بازانجامی اندیشناکی و نشخوارفکری به عنوان سازوکارهایی برای مقابله با عدم تحمل بلاتکلیفی در اختلالات اضطراب منتشر و افسردگی عمده

دوره 16، شماره 61، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 34-36

صمد فهیمی؛ مجید محمود علیلو؛ حمید پورشریفی؛ علی فخاری؛ ابراهیم اکبری؛ معصومه رحیم خانلی