نویسنده = اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه اختلالات روان‌شناختی معتادان تحت درمان انجمن NA و مراکز TC

دوره 20، شماره 2، بهمن و اسفند 1396، صفحه 131-137

صفورا جمشیدی؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد؛ مریم‌السادات فخری


2. بررسی اعتبار و پایایی نسخه ی فارسی پرسش نامه ی معنویت پارسیان و دونینگ

دوره 17، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 129-134

محمد امینایی؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد؛ محمود آزادی؛ رضا سلطانی شال