نویسنده = امینی، مریم
تعداد مقالات: 2
1. فراتحلیل رابطه‌ی بین برون‌گرایی و رضایت‌مندی زناشویی

دوره 18، شماره 6، مهر و آبان 1395، صفحه 305-312

حمیدرضا عریضی؛ احمد عابدی؛ مریم امینی