نویسنده = امین یزدی، سیدامیر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عملکرد جنسی و رضایت مندی زناشویی در زنان با و بدون سابقه ی زایمان

دوره 17، شماره 4، خرداد و تیر 1394، صفحه 202-208

الهه پوراکبران؛ سیدامیر امین یزدی