نویسنده = بهدانی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ی اثر کوئتیاپین و سدیم والپروات در درمان مانیای حاد: مطالعه ی مروری

دوره 17، شماره 2، بهمن و اسفند 1393، صفحه 62-66

فاطمه بهدانی؛ حمید طوفانی اصل؛ علی نیکجو