نویسنده = اله جگردی، منصوره
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ی سبک دلبستگی مادران دارای کودکان با و بدون مشکلات رفتاری سنین 12-8 سال

دوره 17، شماره 1، آذر و دی 1393، صفحه 31-37

منصوره اله جگردی؛ سعید سرابیان؛ نگار اصغری پور