نویسنده = شاملو، نادیا
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک مبتنی بر آموزش تنظیم هیجان بر علایم افسردگی

دوره 16، شماره 63، مهر و آبان 1393، صفحه 261-271

نادیا شاملو؛ مرتضی مدرس غروی؛ نگار اصغری پور