نویسنده = حیدری سورشجانی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ی خود واقعی، خود ایده آل و خود بایسته در نوجوانان با و بدون سابقه ی کیفری

دوره 17، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 142-147

نیره کثیری؛ معصومه علیدوستی؛ سعید حیدری سورشجانی؛ سمیه محمدی؛ محمدهادی عباسی؛ فاطمه هاشمی