نویسنده = آهنگر، عباسعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کاربرد ابزار روابط واژگانی در گفت‌وگوهای سالمندان آلزایمری و عادی

دوره 18، شماره 1، آذر و دی 1394، صفحه 22-28

عباسعلی آهنگر؛ سید مرتضی جعفرزاده فدکی؛ افسانه صحتی