نویسنده = زارعی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین کمال‌گرایی با سبک‌های فرزندپروری در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 576-587

سمیه طزری؛ حسن ناعمی؛ ابراهیم زارعی؛ محبوبه نعمت شاهی