نویسنده = روشن چسلی، رسول
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه ای سبک های والدگری و خودکارآمدی والدینی در مادران کودکان با و بدون نشانه های اضطرابی

دوره 17، شماره 4، خرداد و تیر 1394، صفحه 186-191

محمد امینایی؛ رسول روشن چسلی؛ محمدرضا شعیری؛ فاطمه محرری