نویسنده = زاده محمدی، علی
تعداد مقالات: 1
1. نقش ویژگی‌های شخصیتی در ملاک‌های انتخاب همسر

دوره 16، شماره 63، مهر و آبان 1393، صفحه 233-243

هاشم جبرائیلی؛ علی زاده محمدی؛ محمود حیدری؛ مجتبی حبیبی