نویسنده = بختی، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ی سرشت و منش بیماران افسرده و افراد بهنجار

دوره 17، شماره 4، خرداد و تیر 1394، صفحه 164-171

عباس ابوالقاسمی؛ جهانگیر کرمی؛ مجتبی بختی؛ محمدجواد بگیان کوله مرز