نویسنده = ابهرزنجانی، فرناز
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی درمان تلفیقی ماتریکس بر خودکنترلی و تنظیم هیجانی افراد با سوءمصرف شیشه

دوره 22، شماره 1، آذر و دی 1398، صفحه 36-43

فرناز ابهرزنجانی؛ حسن توزنده جانی؛ مهدی امیری


2. اثربخشی آموزش مهارت‌های شناختی مبتنی بر کاهش استرس بر اضطراب تکلیف شب دانش‌آموزان

دوره 21، شماره 2، بهمن و اسفند 1397، صفحه 116-122

فرناز ابهرزنجانی؛ حسن توزنده جانی؛ مهدی امیری