نویسنده = بادله، مرتضی
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری بر افسردگی و امید به زندگی بیماران مبتلا به هپاتیت ب

دوره 18، شماره 5، مرداد و شهریور 1395، صفحه 272-278

وحید جعفرنیا؛ مرتضی بادله؛ حمید سیفی؛ جعفر حسنی؛ مهدی مدنی‌فر


2. اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری گروهی بر دلبستگی، نگرش های ناکارآمد و میزان سازگاری زناشویی افراد متاهل

دوره 16، شماره 62، خرداد و تیر 1393، صفحه 150-61

نقی استادی؛ مرتضی بادله؛ رضا محسنی بیرجندی