نویسنده = رحیم خانلی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. افکار بازانجامی اندیشناکی و نشخوارفکری به عنوان سازوکارهایی برای مقابله با عدم تحمل بلاتکلیفی در اختلالات اضطراب منتشر و افسردگی عمده

دوره 16، شماره 61، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 34-36

صمد فهیمی؛ مجید محمود علیلو؛ حمید پورشریفی؛ علی فخاری؛ ابراهیم اکبری؛ معصومه رحیم خانلی