نویسنده = پورمحمد، احمد
تعداد مقالات: 1
1. ساخت پرسش نامه ی مقدماتی تشخیص لکنت تمارضی

دوره 16، شماره 62، خرداد و تیر 1393، صفحه 162-71

احمد پورمحمد؛ میثم شفیعی؛ مسعود کاشانی؛ احمد صالحی؛ بیژن شفیعی