نویسنده = سراوانی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی های شخصیتی زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان با گروه عادی

دوره 16، شماره 63، مهر و آبان 1393، صفحه 244-251

حمیدرضا میرشکاری؛ محمدرضا هرمزی؛ محمدرضا سراوانی