نویسنده = سجادی، سید علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. اثر تمرینات نوروفیدبک بر میزان توجه ورزشکاران ماهر دو و میدانی

دوره 15، شماره 60، آذر و دی 1392، صفحه 312-318

پیمان هاشمیان؛ احمد فرخی؛ آرش میری فر؛ مریم کیهانی؛ سید علیرضا سجادی