نویسنده = ابراهیم زاده، سعید
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر استرس شغلی پرستاران بخش روان پزشکی

دوره 16، شماره 61، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 12-21

سعید واقعی؛ علی مشکین یزد؛ نگار اصغری پور؛ سعید ابراهیم زاده


2. فراوانی اختلال وسواسی-جبری در دوره های قبل از ازدواج، بارداری و پس از زایمان

دوره 15، شماره 60، آذر و دی 1392، صفحه 284-294

سعید واقعی؛ فاطمه رجب دیزاوندی؛ معصومه کردی؛ سعید ابراهیم زاده