نویسنده = رجب دیزاوندی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. فراوانی اختلال وسواسی-جبری در دوره های قبل از ازدواج، بارداری و پس از زایمان

دوره 15، شماره 60، آذر و دی 1392، صفحه 284-294

سعید واقعی؛ فاطمه رجب دیزاوندی؛ معصومه کردی؛ سعید ابراهیم زاده