نویسنده = آهنگران، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. اضطراب و افسردگی در زنان جوان وابسته به مواد در مشهد

دوره 15، شماره 60، آذر و دی 1392، صفحه 254-262

محمد خواجه دلویی؛ ملیحه دادگر مقدم؛ مجیدرضا عرفانیان؛ مرتضی آهنگران؛ علی بابایی