نویسنده = سمنانی، یوسف
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه ی شدت فازهای مانیا و مختلط اختلال دو قطبی با شدت علایم وسواسی-جبری در هم‌ابتلایی این دو اختلال

دوره 17، شماره 4، خرداد و تیر 1394، صفحه 172-177

نیلوفر مهدوی هزاوه؛ مرجان فریدونی مهر؛ یوسف سمنانی؛ شاهرخ سردارپور گودرزی؛ آذر پیردهقان