نویسنده = زکیی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر استعاره‌درمانی فردی بر باورهای غیرمنطقی افراد وابسته به سوءمصرف مواد مخدر

دوره 18، شماره 4، خرداد و تیر 1395، صفحه 189-195

سعید کماسی؛ علی زکیی؛ مژگان سعیدی؛ مهدیه برهانی مغانی