نویسنده = جاجرمی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه نگرش مذهبی با سلامت روان و تاب‌آوری در زنان

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 327-334

محمود جاجرمی؛ الهه پوراکبران