نویسنده = شاکری، محمدتقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت سلامت روان دانشجویان ورودی از کنکور سراسری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی1393-1394

دوره 20، شماره 5، مرداد و شهریور 1397، صفحه 332-338

محمدتقی شاکری؛ امیررضا صالح مقدم؛ حسین تیره؛ علی هادیانفر؛ راضیه یوسفی؛ الهام ناوی پور