نویسنده = دوستکام، محسن
تعداد مقالات: 1
1. سوگیری تعبیر چهره‌های مبهم در افراد با خصیصه‌ی شخصیتی پارانویید

دوره 19، شماره 6، مهر و آبان 1396، صفحه 437-442

محسن دوستکام؛ سپیده پورحیدری؛ احمد منصوری