نویسنده = جبرائیلی، هاشم
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نقش ابعاد مدل پنج عاملی تکانشگری و افزایش سن در اختلال در تنظیم هیجانی مردان

دوره 20، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 228-235

هاشم جبرائیلی؛ علیرضا مرادی؛ مجتبی حبیبی


3. نقش ویژگی‌های شخصیتی در ملاک‌های انتخاب همسر

دوره 16، شماره 63، مهر و آبان 1393، صفحه 233-243

هاشم جبرائیلی؛ علی زاده محمدی؛ محمود حیدری؛ مجتبی حبیبی