نویسنده = سعادتی شامیر، ابوطالب
تعداد مقالات: 1
1. اعتبار و روایی سازه‌ی فهرست 25 سئوالی نشانه‌های روان‌شناختی (SCL-25)

دوره 18، شماره 1، آذر و دی 1394، صفحه 48-56

فرهاد تنهای رشوانلو؛ ابوطالب سعادتی شامیر