نویسنده = رستمی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. سواد سلامت، وضعیت هیجانی منفی و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیالیزی

دوره 17، شماره 1، آذر و دی 1393، صفحه 46-51

مینا قبادی؛ محمدعلی بشارت؛ رضا رستمی؛ عباس رحیمی نژاد؛ میثم پورغلامی