نویسنده = خادمی، مژگان
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد اختلالات رفتاری و تغییر شخصیت ناشی از انسفالیت هرپسی

دوره 14، شماره 55، مهر و آبان 1391، صفحه 5-220

فرهاد فریدحسینی؛ آذر زمانی؛ مژگان خادمی