نویسنده = اعتمادی، عذرا
تعداد مقالات: 2
1. پیش‌بینی میل به خیانت بر اساس حسادت عاشقانه و هیجان‌خواهی در زنان متاهل

دوره 20، شماره 2، بهمن و اسفند 1396، صفحه 121-130

زهرا شفیعی؛ عذرا اعتمادی


2. تاثیر رویکرد زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر سازگاری زناشویی در زنان و مردان مستعد طلاق شهر اصفهان

دوره 14، شماره 55، مهر و آبان 1391، صفحه 9-190

زهرا داودی؛ عذرا اعتمادی؛ فاطمه بهرامی؛ مرضیه شاه سیاه