نویسنده = خزایی، کامیان
تعداد مقالات: 1
1. رابطه ی تصویر بدن و سبک های مقابله ای با شدت دیسمنوره ی اولیه

دوره 14، شماره 56، آذر و دی 1391، صفحه 55-344

سهیلا نظرپور؛ کامیان خزایی