نویسنده = آذرپژوه، محمودرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط میزان فرسودگی در مراقبین بیماران مبتلا به بیماری پارکینسون با وضعیت بالینی بیماران

دوره 14، شماره 56، آذر و دی 1391، صفحه 93-286

نغمه مخبر؛ محمودرضا آذرپژوه؛ نگار اصغری پور