نویسنده = پیروی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. ررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با بهداشت روان در دانشجویان

دوره 7، شماره 28، آذر و دی 1384، صفحه 145-152

عباس بخشی پور رودسری؛ حمید پیروی؛ احمد عابدیان