نویسنده = رضائی، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. خوش‌بینی-بدبینی و سبک‌های پردازش اطلاعات به ‌عنوان پیش‌بین‌های افسردگی و رضایت از زندگی

دوره 15، شماره 59، مهر و آبان 1392، صفحه 184-193

اکبر رضائی؛ علی محمدزاده؛ عزت اله قدم پور؛ رسول کرد نوقابی