نویسنده = رحیمی مقدم، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اختلالات اسکلتی-عضلانی ماماها و ارتباط آن با تنش شغلی

دوره 15، شماره 59، مهر و آبان 1392، صفحه 171-183

مصطفی محمدیان؛ ناصر هاشمی نژاد؛ سمیه رحیمی مقدم؛ فاطمه امیری