نویسنده = جلال منش، شمس الملوک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان نشانه های افسردگی نوجوانان و ارتباط آن با رضایت زناشویی مادران آنان در شهرستان تویسرکان در سال 1383.

دوره 8، شماره 30، خرداد و تیر 1385، صفحه 43-50

معصومه ملاباقری؛ شمس الملوک جلال منش؛ حجت زراعتی