نویسنده = برادران رضایی، مهین
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط شیوه تربیتی والدین با میزان شایستگی تحصیلی دانش­آموزان نوجوان مدارس شهر تبریز، در سال

دوره 8، شماره 30، خرداد و تیر 1385، صفحه 11-16

فرناز رحمانی؛ نعیمه سید فاطمی؛ مهین برادران رضایی؛ کامران صداقت