نویسنده = حجت، سیدکاوه
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه آسیب شناسی روانی دانشجویان پزشکی در دوره کارورزی با دانشجویان

دوره 8، شماره 30، خرداد و تیر 1385، صفحه 5-10

علی طلایی؛ محمد رضا فیاضی بردبار؛ نغمه مخبر؛ سیدکاوه حجت