نویسنده = ثمری، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی منابع حمایتی و شیوه های مقابله با عوامل استرس زا در دانشجویان

دوره 8، شماره 32، آذر و دی 1385، صفحه 97-107

علی اکبر ثمری؛ احمد لعلی فاز؛ عباس علی عسکری