نویسنده = حبرانی، پریا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانپزشکی کودکان و نوجوانان در شهر مشهد در سال 1388

دوره 17، شماره 5، مرداد و شهریور 1394، صفحه 247-253

فاطمه محرری؛ پریا حبرانی؛ اعظم السادات حیدری یزدی


2. بررسی عوامل تنش زا در پرستاران

دوره 10، شماره 39، مهر و آبان 1387، صفحه 231-237

پریا حبرانی