نویسنده = سودمند، پروانه
تعداد مقالات: 1
1. فرسودگی شغلی پرستاران در بخش‌های روان‌پزشکی

دوره 17، شماره 5، مرداد و شهریور 1394، صفحه 260-264

محمدرضا آهنچیان؛ علی مشکین یزد؛ پروانه سودمند