نویسنده = ابراهیمی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین مولفه‌های شخصیتی و راهبردهای‌ مقابله‌ای با مصرف سیگار در دانشجویان مهندسی

دوره 15، شماره 58، مرداد و شهریور 1392، صفحه 146-157

بهمن صالحی؛ سمیه ابراهیمی؛ شیرین مرادی