نویسنده = بنی جمالی، شکوه السادات
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ی عملکرد دانش آموزان دختر 8-6 ساله ی با و بدون اختلال نافرمانی مقابله ای در تکالیف نظریه ی ذهن

دوره 15، شماره 58، مرداد و شهریور 1392، صفحه 136-145

سیده منور یزدی؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ صفورا سالمی