نویسنده = امیرپور، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. رابطه ی سبک خودگویی و مشکلات عاطفی در دانشجویان

دوره 15، شماره 58، مرداد و شهریور 1392، صفحه 118-126

خدیجه علوی؛ لیلا امیرپور؛ مرتضی مدرس غروی