نویسنده = آخوندپور منطقی، علی
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد: بروز کمبود ویتامین ب12 و آنمی مگالوبلاستیک با افسردگی مقاوم به درمان و علایم شبه جسمی

دوره 15، شماره 58، مرداد و شهریور 1392، صفحه 111-117

علی آخوندپور منطقی؛ رویا صمدی؛ پریسا صمدی