نویسنده = خجسته مهر، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پیش آیندهای رشد و تکامل پس آسیبی (شکست رابطه ی عاشقانه) در دانشجویان

دوره 15، شماره 58، مرداد و شهریور 1392، صفحه 100-110

غلامرضا رجبی؛ زهرا نادری؛ رضا خجسته مهر